Valitse sivu

Päijät-Hämeessä on valmisteilla maakunnallinen liikkumisohjelma – Liikkuva Päijät-Häme 2030.

Ohjelman päämääränä on kaikkien päijäthämäläisten fyysisen aktiivisuuden lisääntyminen ja paikallaanolon väheneminen. Päämäärän saavuttaminen vaatii toimenpiteitä eri tahoilla poliittisesta päätöksenteosta konkreettisiin liikuntatekoihin saakka. Kokonaisuus vaatii myös laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

Ohjelman toimenpiteet on jaettu yksilöihin, yhteisöihin, järjestelmään sekä olosuhteisiin ja ympäristöön liittyviin kokonaisuuksiin. Ohjelma on tarkoitettu kaikille liikunnan ja liikkumisen edistämiseen osallistuville toimijoille.

Ohjelmaa valmistellut työryhmä toivoo runsaasti eri näkökulmia huomioivia kommentteja liikunnan sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen parissa toimivilta sekä kuntalaisilta. Kaikki kommentit ja huomiot ovat erityisen arvokkaita.

Tutustu ohjelmaan ja anna palautetta

Ohjelma on kommentoitavissa 13.2.2023 asti otakantaa.fi -palvelussa https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/849/. Kommentointia varten ei tarvitse erillisiä tunnuksia.

Kommenttien pohjalta viimeistelty ohjelma hyväksytään maakuntahallituksessa alkuvuodesta 2023 ja se lähetetään hyväksyttäväksi hyvinvointialueelle sekä alueen kuntiin.

Lisätietoja

Saila Juntunen
hyvinvointipäällikkö
Päijät-Hämeen liitto
044 077 3002
saila.juntunen@paijat-hame.fi