Valitse sivu

Euroopan komissio on hyväksynyt Päijät-Hämeen maakunnan mukaan EU-missioon ilmastonmuutokseen sopeutumisesta. Mission tavoitteena on lisätä tietoa ilmastonmuutoksen riskeistä ja valmiuksia niihin sopeutumiseen.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on välttämätöntä, koska ilmasto on jo muuttunut ja tulee muuttumaan ilmastonmuutoksen hillintätoimista huolimatta. Missiosopimuksen allekirjoittajat sitoutuvat tavoittelemaan ilmastokestävyyttä vuoteen 2030 mennessä edistämällä paikallisia ja alueellisia sopeutumistoimia. Mukana on nyt yli 300 kaupunkia ja aluetta eri puolilta Eurooppaa.

Päijät-Hämeessä on laadittu maakunnallinen ilmastonmuutoksen sopeutumisen ohjelma 2023–2030, kertoo ilmastohankkeiden projektipäällikkö Maarit Virtanen. Tämä EU:n missio tarjoaa tukea toimenpiteiden tarkentamiseen sekä toteuttamiseen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Missio tukee myös muuta maakunnallista ilmastotyötä ja Vihreän siirtymän ohjelman toteutusta sekä linkittyy kuntien ilmastosuunnitelmien laadintaan. Toiminnan kautta on mahdollista mm. verkostoitua muiden alueiden ja kaupunkien kanssa, osallistua koulutuksiin sekä hyödyntää erilaisia työkaluja ja rahoitushakuja. EU:n missioihin kohdistetaan Horisontti Eurooppa -ohjelman rahoitusta.

Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol ilahtui tiedosta ja kertoo, että Päijät-Hämeen hyväksyminen EU:n ilmastonmuutoksen sopeutumisen missioon on jälleen yksi osoitus maakunnan vahvasta ympäristötyöstä. Mission tavoitteet ovat keskeisiä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja liittyminen missioon mahdollistaa entistä laajemman EU:n kaupunkien ja alueiden yhteistyön.

Linkki sivuille: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/adaptation-climate-change_en

EU:n sopeutumisen mission tunnus

Artikkelin kuva: Visit Lahti-kuvapankki / Eetu Linnankivi

Lisätietoja

Maarit Virtanen
Projektipäällikkö
+ 358 44 077 3272
maarit.virtanen(a)paijat-hame.fi

Juha Hertsi
Kehittämisjohtaja
+358 44 371 9442
juha.hertsi@paijat-hame.fi

Life-ohjelman ja Canemure-hankkeen logo