Valitse sivu

Päijät-Hämeen biokiertotalouden toimintasuunnitelma on hyväksytty toukokuussa ja sen toteutus on jo alkanut. Toimintasuunnitelman etenemistä seurataan BIOREGIO-hankkeen toisessa vaiheessa vuosien 2020-21 aikana, sekä Päijät-Hämeen kiertotalousryhmän toimesta. Toimintasuunnitelma tarkentaa alueen biokiertotalouden tavoitteita sekä konkretisoi Päijät-Hämeen maakuntastrategian ja -ohjelman älykkään erikoistumisen kiertotalouden kärkeä ja tukee myös Lahden kaupunkiseudun kilpailukykystrategiaa.

Päijät-Hämeen biokiertotalouden toimintasuunnitelma on laadittu yhteistyössä alueen sidosryhmien kanssa ja toimenpiteiden toteutus tapahtuu pääosin Etelä-Suomen Euroopan aluekehitysrahasto-ohjelman (EAKR) kautta. Toimintasuunnitelma on osa Interreg Europe -ohjelman rahoittaman BIOREGIO-hankkeen toteutusta ja se on laadittu yhteistyössä Päijät-Hämeen liiton ja hanketta koordinoivan Lahden ammattikorkeakoulun kanssa Päijät-Hämeen liiton ohjauksessa. BIOREGIO-hankkeen ensimmäinen vaihe lähestyy loppuaan ja on aika tarkastella tuloksia.

1,5 asteen elämäntavan kokeilussa kotitaloudet kuudesta Päijät-Hämeen kunnasta testaavat toimia oman hiilijalanjälkensä pienentämiseksi. Kokeilujakso on parhaillaan käynnissä ja sen tueksi kotitalouksille on tehty henkilökohtaiset hiilijalanjälkilaskennat sekä järjestetty työpaja, jossa on kartoitettu keinot jalanjäljen pienentämiseksi. Kokeilun aikana tarjotaan tarkempaa tietoa mm. kasvisruoasta, kestävistä vaatevalinnoista sekä uusiutuvasta energiasta. Samalla kerätään tietoa siitä, miten hyvin kunnat mahdollistavat kestävän elämäntavan. Kokeiluhanke toteutetaan ympäristöministeriön tuella.

Lahden tiedepäivässä 14.11.2019 on mahdollisuus tutustua Päijät-Hämeen biokiertotalouden toimintasuunnitelmaan sekä 1,5 asteen elämäntapakokeiluun Kiertotalous ja kestävä elämäntapa -osuudessa. BIOREGIO-hankeen tuloksia esittelee projektipäällikkö, TKI-asiantuntija Susanna Vanhamäki Lahden ammattikorkeakoulusta ja 1,5 asteen kokeilua ilmastoasiantuntija Maarit Virtanen Päijät-Hämeen liitosta.

Lahden tiedepäivän ohjelma: https://www.lamk.fi/sites/default/files/2019-10/LahtiScienceDayProgram2019.pdf

Biokiertotalouden toimintasuunnitelma on luettavissa linkistä: https://www.interregeurope.eu/bioregio/action-plans/

Lisätietoja:
Johanna Snell, Päijät-Hämeen liitto, projektikoordinaattori, johanna.snell(a)paijat-hame.fi, p. 044 077 3637
Maarit Virtanen, Päijät-Hämeen liitto, ilmastoasiantuntija, maarit.virtanen(a)paijat-hame.fi, p. 044 077 3272