Valitse sivu

Verkostoyhteistyötä virittelevät Päijät-Hämeen digitukijat kokoontuivat ensimmäistä kertaa helmikuun lopulla. Digitukijat kaipaisivat erityisesti tiedon- ja osaamisen jakamista, vertaistukea ja resursseja toimintaan.

Etäyhteydellä pidetyssä Digituen alueellisen koordinaatiohankkeen esittelytilaisuudessa oli koolla viitisenkymmentä digituen kanssa työskenteleviä henkilöä. Osallistujia oli kaikista kymmenestä Päijät-Hämeen kunnasta. Lisäksi paikalla oli hyvinvointiyhtymän, verottajan, TE-toimiston ja Kelan edustajia.

– Olen iloisesti yllättynyt osallistujien määrästä, ja siitä monipuolisesta digituesta, jota Päijät-Hämeessä jo tällä hetkellä tehdään. Digituki on tarpeen, koska julkiset palvelut digitalisoituvat, eivätkä kaikki pysty itsenäisesti käyttämään palveluja, taustoittaa Digituen koordinointi Päijät-Hämeessä -hankkeen projektipäällikkö Markku Lehikoinen.

Digituki on sähköisen asioinnin, palveluiden ja laitteiden käytön tukea, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta itsenäiseen ja turvalliseen laitteen käyttöön ja sähköiseen asiointiin. Digituki voi olla etätukea, lähitukea tai koulutuksia.  Valtionvarainministeriön rahoittamaan digitukiverkoston koordinaatiohankkeen tehtävänä on käynnistää digituen verkosto ja kehittää ja ylläpitää sen toimintaa. Lisäksi tehtävänä on luoda tilannekuva digituen tarjonnasta ja tarpeesta, sekä kehittää toimintaa yhdessä verkoston kanssa. Hanke myös viestii digituesta ja sen merkityksestä.

Tilaisuudessa esiteltiin hanketta ja keskusteltiin digituen tilanteesta ja kehittämistarpeista. Maakunnassa annetaan digitukea varsin monipuolisesti ja maantieteellinen kattavuus on hyvä, erityisesti kirjastojen ja Wellamo-opiston pitkäjänteisen työn ansiosta.  Osallistuneille tehdyn kyselyn mukaan paikalla olevat tahot antavat eniten henkilökohtaista opastusta. Etäyhteydellä ja puhelimessa tukea annettaan myös paljon. Kotiin vietävää tukea sen sijaan on tapaamisen osallistuneilla tarjolla vain vähän.

Kuva 1. Millaista digitukea tarjoat?

Osallistuneita pyydettiin arviomaan, onko Päijät-Hämeessä tarjolla tarpeeksi digitukea. Noin 80 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että digitukea tarvitaan lisää. 20 prosentin mielestä tukea oli tarjolla tarpeeksi. Kukaan vastaajista ei ollut sitä mieltä, että digitukea on tarjolla liikaa.

Kuva 2. Onko digitukea tarjolla tarpeeksi?

Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan, millaista digitukea tarvittaisiin enemmän. Vastaajien mielestä eniten tarvittaisiin henkilökohtaista opastusta ja kotiin vietävää tukea.

Kuva 3. Millaista digitukea tarvittaisiin lisää?

– Tämä ei ole yllättävää. Henkilökohtainen opastus on tehokkainta, varsinkin uusilla käyttäjillä. Lisäksi kotiin vietävä tuki olisi tarpeen, koska kaikilla ei ole mahdollisuutta liikkua tuen luokse, toteaa Lehikoinen.

Myös muut maakunnan alueella toimivat kehittäjät ovat huomanneet, että perustaitojen opetukselle olisi kysyntää.

– Päijäthämäläisistä kylistä tulee säännöllisesti viestiä, että kyliin kaivataan digitukea laajemmin. Varsinkin ihan aloittelija- ja perustason apu olisi tarpeen, toteaa kyläaktivaattori Henna Pirkonen Päijät-Hämeen kylät ry:stä.  Hänen mukaansa toimivasta verkostoyhteistyöstä olisi paljon apua: – Tarvetta on paljon ja emme pysty kaikkia auttamaan. Olisi hyvä, jos voisi ohjata avun tarvitsijoita verkoston kautta eteenpäin. Toivon, että verkoston avulla saadaan perusteiden koulutus kuntoon, summaa Pirkonen.

Verkostotapaamisessa osallistuneilta kysyttiin, millaista tukea he toivoisivat digituen antamiseen. Vastaukset ovat ryhmitelty Menti-sovelluksen avulla sanapilveen.

Kuva 4. Millaista tukea digituen antajat tarvitsevat?

Digitukijat kaipaisivat erityisesti tiedon- ja osaamisen jakamista, vertaistukea ja resursseja toimintaan. Tämän tyyppisiä tavoitteita verkostolla lähdetään myös hakemaan. Tavoitteena on, että verkosto saadaan kokoon ja se toimii aktiivisesti. Lisäksi verkostolle luodaan yhdessä tavoitteet, joiden avulla toimintaa ohjataan. Tärkeä tehtävä on digituen tilannekuvan muodostaminen, jossa on tieto alueen digituen tarpeesta ja tarjonnasta. Sen avulla toimintaa pyritään kehittämään siten, että se vastaa paremmin kysyntään. Lisäksi digituesta ja digitaitojen tarpeellisuudesta viestitään aktiivisesti. Tavoitteena on, että tieto alueen tarjonnasta on helposti löydettävissä.

Myös Hartolan nuorten työpajan työvalmentajaErika Väkiparta toivoo yhteistyöstä voimaa. Hänen mielestään kokonaiskuva digituen tarjonnasta olisi erityisen tervetullut:- Annamme nuorten työpajalla ilmaista digiapupalvelua resurssien ja osaamisen mukaan. Olisi hyvä, jos kaikki digiapupalvelut olisivat selkeästi listattu ja laitettu kartalle asiakkaille ja digiauttajille, jotta tarvittaessa asiakkaan voi ohjata oikeanlaisen avun luokse, Väkiparta esittää toiveen verkostoyhteistyölle.

Digituen kehittäminen jatkuu. Seuraavan kerran verkosto on koolla 25.3. Lehikoinen pyytääkin digituen parissa työskenteleviä ottamaan yhteyttä ja tulemaan mukaan verkoston toimintaan.

Lisätietoja: 

Projektipäällikkö 
Markku Lehikoinen
puh 044 077 3624
markku.lehikoinen(a)paijat-hame.fi