Valitse sivu

Päijät-Hämeen liitto kokoaa maakunnan kuntapäättäjät yhteiseen ilmastokokoukseen Lahteen toukokuussa. Tilaisuus järjestetään Päijät-Hämeen ympäristöviikoilla osana kuntien ilmastotyötä ja sen tavoitteena on tarjota päättäjille lisää tietoa ja työkaluja oman kunnan ilmastotyön edistämiseen.

Maakunnallinen ilmastotyö

Päijät-Häme kuuluu hiilineutraalien kuntien ja maakuntien Hinku-verkostoon ja tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Lähes kaikki Päijät-Hämeen kunnat ovat mukana Hinku-verkostossa sekä kuntien energiatehokkuussopimuksissa. Askelmerkkejä maakunnan hiilineutraaliuden edistämiseksi on koottu hiljattain julkaistuun Päijät-Hämeen Vihreän siirtymän ohjelmaan. Kunnissa ilmastotyötä tehdään monilla tavoin ja tällä hetkellä seitsemään alueen kuntaan – Asikkalaan, Hartolaan, Hollolaan, Iittiin, Kärkölään, Padasjoelle ja Sysmään – valmistellaan ilmastosuunnitelmia ympäristöministeriön tuella.

Ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää yhteistyötä. Mikään kunta ei voi saavuttaa tavoitteita yksin vaan mukaan tarvitaan kuntalaiset, yritykset ja muut toimijat. Kunnat tekevät paljon arvokasta yhteistyötä alueen kestävän kehityksen edistämiseksi mm. Päijät-Hämeen ympäristöviikkojen muodossa.

Ilmastokokouksesta tukea kestävään päätöksentekoon

Kuntien luottamushenkilöillä on suuri vastuu ja heidän päätöstensä vaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen. Ilmastonmuutoksen hillintä, hiilensidonta ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen ovat ensiarvoisen tärkeässä roolissa, jotta kunnat selviävät meneillään olevasta ilmastokriisistä. Päätöksenteon tueksi tarvitaan paljon tietoa ja ymmärrystä.

Maakunnan kuntapäättäjille suunnatussa Päijät-Hämeen ilmastokokouksessa tarjoillaan tietoa ja hyviä esimerkkejä kuntien ilmastokestävyyden edistämiseen. Tilaisuus vahvistaa maakunnallista ilmastotyötä ja tarjoaa mahdollisuuden kuntien väliseen verkostoitumiseen.

Ilmastokokouksen juontaa Yleltä tuttu Marjo Pirilä, joka myös haastattelee kuntien edustajia. Nuorison ääni saadaan kuuluviin vaikuttajakoulun nuorten haastaessa kuntia ilmastotekoihin. Tilaisuuden avaa europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen ja aiheen asiantuntija-alustuksesta vastaa Suomen entinen ympäristöministeri Emma Kari. Ilmastokokouksessa kiinnitetään huomioita myös ilmastonmuutoksen elinvoimavaikutuksiin, kun Kempowerin sekä Viipurilaisen kotileipomon edustajat kertovat yritystensä vastuullisuustoimista. Lisäksi päättäjät pääsevät kuulemaan Etelä-Karjalan ilmastotyöstä. Tilaisuuden päättää Kestävä Lahti -säätiön puheenjohtaja ja Lahden entinen kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta.

Ilmastokokoukseen odotetaan laajaa osallistumista kaikista Päijät-Hämeen kunnista. Kuntien päättäjät ovat saaneet sähköpostitse kutsut ilmastokokoukseen ja tilaisuuteen ilmoittautuminen on avoinna 12.5. asti.

Lisätietoja

Maarit Virtanen, projektipäällikkö, Canemure, Kuntien ilmastosuunnitelmat ja ClimateGO-hankkeet, 044 077 3272, maarit.virtanen@paijat-hame.fi

Terhi Ahava, projektikoordinaattori, Kuntien ilmastosuunnitelmat, 044 770 7314, terhi.ahava@paijat-hame.fi

Canemure ja Life logot