Valitse sivu

Päijät-Hämeen ilmastotiekartan toteutuksen ensimmäinen seuranta ja päivitys on valmistunut. Kirjatuista toimista suurin osa on edennyt ja myös uusia toimia nostettiin päivitykseen.

Tutustu päivitettyyn tiekarttaan tästä: Päijät-Hämeen ilmastotiekartta

Energiasektorilla Lahti Energia kehittää yhteistyökumppaneidensa kanssa ratkaisuja mm. Hartwallin sivuvirtojen hyödyntämiseen ja jäteveden lämmön käyttöön kaukolämmityksessä. Uusiutuvan energian osalta tuulivoima on ainakin kevyessä myötätuulessa maakunnassa, kun tuulivoimapuisto Iitissä on saanut rakennusluvan ja useassa muussakin kunnassa käydään keskusteluja yritysten kanssa. Maakunnallinen tuulivoimaselvitys valmistuu kesäkuussa 2022.

Kestävän liikkumisen osalta toteutettiin vuonna 2021 maakunnallinen hanke Traficomin tuella. Toiminta jatkuu mm. kuntakohtaisten liikkumisen ohjauksen toimenpideohjelmien toteutuksella. Kunnissa saatiin lisäksi hyviä jatkossakin hyödynnettäviä kokemuksia liikkumisen ohjauksen piloteista ja viestinnästä. Lahden kaupunkiseudun MAL-sopimus sisältää myös monia vähähiiliseen liikkumiseen ja joukkoliikenteeseen liittyviä tavoitteita, joiden toteutukseen on jatkossa mahdollista hakea investointirahaa.  

Ilmastojohtamiseen liittyen kunnat ovat lisänneet yhteistyötä yritysten kanssa koko maakuntaan laajentuneen Ilmastokumppanuus-toiminnan kautta. Mukaan on saatu jo yrityksiä kaikista kunnista. Vuonna 2022 toimintaa pilotoidaan myös maatalousyrittäjien kanssa ja tavoitteena on pysyvän toiminnan luominen.

Kunnissa on käynnissä myös omien ilmastotoimien tarkentaminen toimintaohjelmien kautta. Heinolassa tämä toteutetaan laajana ilmastotiekarttaprosessina yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Hollola, Asikkala, Iitti, Kärkölä ja Padasjoki hakevat uutta vauhtia ilmastotyöhönsä ympäristöministeriön tukeman hankkeen kautta vuoden 2022 alusta lähtien. Myös LAB-ammattikorkeakoulu on tarkentanut ilmastotavoitteitaan ja on laatimassa toimintasuunnitelmaa tavoitteena hiilineutraalius vuonna 2025 ja hiilinegatiivisuus 2030.  

Maakunnallinen ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja varautuminen ovat vielä alkutaipaleella. Helmikuussa 2022 toteutettavalla kyselyllä kartoitetaan mm. tieto- ja koulutustarpeita ja suunnitellaan näiden pohjalta jatkotoimia yhteistyössä Päijät-Hämeen liiton, Hämeen ELY-keskuksen ja LAB-ammattikorkeakoulun kanssa. Yhtenä avauksena ilmastonmuutoksen riskejä kartoitetaan Ilmastoturvallisuuden parantaminen Hämeen maaseudulla-hankkeessa Maaseuturahaston tuella. Kaksivuotinen hanke alkaa vuoden 2022 alusta ja sitä koordinoi LAB-ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja
Maarit Virtanen
Ilmasto- ja energia-asiantuntija
maarit.virtanen(a)paijat-hame.fi

Canemure ja Life logot