Valitse sivu

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitushaku maakuntien liitoille. Haussa ovat mukana Päijät-Hämeen, Hämeen, Kymenlaakson, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen liitot. Haku avataan 30.1.2024 ja se on avoinna 1.3.2024 saakka.

Hakuinfot

Hakuun liittyen järjestetään neljän infotilaisuuden sarja, jossa esitellään haun painopisteitä ja annetaan hankehakemuksen laatimiseen liittyviä ohjeita ja vinkkejä. Tilaisuudet järjestetään Teams-webinaareina, eikä niihin tarvitse ilmoittautua ennalta.

Hakuinfojen ajankohdat ja aiheet

  • Ti 30.1.2024 klo 13–15 Maakuntien liittojen EAKR-rahoitus ja haun painopisteet
  • To 1.2.2024 klo 13–15 Kustannusmallit, palkkakustannukset ja ryhmähankkeet
  • Ti 6.2.2024 klo 13–15 EAKR-hankkeiden vaikuttavuus
  • Ke 7.2.2024 klo 13–15 Hyvä hankehakemus, hakemuksen täyttäminen EURA 2021 -järjestelmässä

Tietoa hausta

Hakutiedot aukeavat viimeistään haun avautumispäivänä sivulle:

https://rakennerahastot.fi/etela-suomi/hakuajat-etela-suomi

Päijät-Hämeen liiton myöntövaltuudesta hankkeita rahoitetaan tässä haussa enintään noin 3,3 miljoonalla eurolla valtion talousarvioon otettujen määrärahojen puitteissa.

Hakuun avataan Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelman kaikkiin erityistavoitteisiin (tarkat luvut tammikuun alkupuolella):

Toimintalinja 1: Innovatiivinen Suomi, myönnettävissä noin 1,9 miljoonaa euroa

– 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen (noin 950 000 euroa)

– 1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi (noin 670 000 euroa)

– 1.3 Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen (noin 330 000 euroa)

Toimintalinja 2: Hiilineutraali Suomi, myönnettävissä noin 1,4 miljoonaa euroa

– 2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen (noin 850 000 euroa)

– 2.2 Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden edistäminen (noin 100 000 euroa)

– 2.3 Kiertotalouden siirtymisen edistäminen (noin 425 000 euroa)

Millaisia hankkeita Päijät-Hämeessä rahoitetaan?

Piirroskuvassa kaksi kättä vastakkain. Toinen antaa seteleitä.

Hakuun osallistuvien maakuntien liittojen yhteisenä tavoitteena on edistää myös ylimaakunnallista hanketoimintaa. Tavoitteena on myös useiden maakuntien yhteishankkeet, jotka edistävät suomalaisten osallistumista laajempiin EU:n ohjelmiin.

Tarkemmat erityistavoitekohtaiset painotukset julkaistaan heti alkuvuodesta 2024.

Päijät-Hämeessä rahoitettavan hankkeen tulee kohdistua maakuntastrategian kärkialoihin tai kehittämiskohteisiin.

Rahoitukseen toivotaan hankkeita, jotka tukevat alueen TKI-kasvua ja vihreää siirtymää sekä toteuttavat läpileikkaavasti luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön kannalta kestävää resurssien käyttöä. Hankkeilla tulee olla riittävä uutuusarvo eikä se saa olla toteuttajan tavanomaista toimintaa.

Toimintalinja 1

Päijät-Hämeen toimintalinjalla 1 toivotaan hankkeita, jotka edistävät Päijät-Hämeen strategista tavoitetta saada alueen TKI-toiminnan investointien taso nousemaan yli 200 milj. euron vuoteen 2028 mennessä tai vahvasti edistävät alueen erikoistumisen kärkien kehittämistä, kansainvälistymistä ja digitaalisuutta.

Toimintalinja 2

Toimintalinjalla 2 toivotaan hankkeita, jotka edistävät Päijät-Hämeen strategista tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius vuonna 2030, vahvistaa kiertotaloutta sekä ilmastomuutoksen ja luontokadon uhkien ehkäiseviä hankkeita.

Toivomme, että hakijat ovat ennen hakemuksen jättämistä sähköpostilla yhteydessä Päijät-Hämeen liittoon hakemuksensa sisällöstä.

  • Kehittämisjohtaja Juha Hertsi kertoo, että osa syyskauden 2023 hylätyistä hankkeista voisi hyvin olla mukana tässä haussa. Rahoitushakemuksia ehtii nyt parantaa maakuntastrategian toimeenpanon ja erityistavoitteiden mukaisiksi. Näistä kannattaa olla yhteydessä erityisasiantuntija Petri Veijalaiseen.

Lisätietoja:

Petri Veijalainen
erityisasiantuntija
p. 044 771 9466
petri.veijalainen(a)paijat-hame.fi

Juha Hertsi
kehittämisjohtaja
+358 44 371 9442
juha.hertsi(a)paijat-hame.fi

Vasemmalla EU-lippu. Tummansinisellä pohjalla 12 keltaista tähteä ympyrän muodossa. Oikealla sininen teksti: Euroopan unionin osarahoittama