Valitse sivu

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitushaku maakuntien liitoille. Haussa ovat mukana Päijät-Hämeen, Hämeen, Kymenlaakson, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen liitot. Haku avataan 28.8. ja se on avoinna 29.9.2023 saakka.

Hakuinfo maanantaina 28.8.2023 klo 10–12

Tilaisuus järjestetään etäyhteydellä Teams-webinaarina. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita.

Osallistumislinkki Teams-webinaariin (Linkki toiselle sivustolle)

 Hakutiedot aukeavat 28.8. sivulle https://rakennerahastot.fi/etela-suomi/hakuajat-etela-suomi

Päijät-Hämeessä rahoitusta myönnettävissä 2,2 miljoonaa euroa

Päijät-Hämeen liiton myöntövaltuudesta hankkeita rahoitetaan tässä haussa enintään 2,2 miljoonalla eurolla valtion talousarvioon otettujen määrärahojen puitteissa.

Hakuun avataan Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelman kaikkiin erityistavoitteisiin:

Toimintalinja 1: Innovatiivinen Suomi, myönnettävissä 1,3 miljoonaa euroa

– 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen (rahoitusta noin 700 000 euroa)

– 1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi (rahoitusta noin 500 000 euroa)

– 1.3 Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen (rahoitusta noin 100 000 euroa)

Toimintalinja 2: Hiilineutraali Suomi, myönnettävissä 900 000 euroa

– 2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen (rahoitusta noin 500 000 euroa)

– 2.2 Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden edistäminen (rahoitusta noin 100 000 euroa)

– 2.3 Kiertotalouden siirtymisen edistäminen (rahoitusta noin 300 000 euroa)

Millaisia hankkeita Päijät-Hämeessä rahoitetaan?

Päijät-Hämeessä rahoitettavan hankkeen tulee kohdistua maakuntastrategian kärkialoihin tai kehittämiskohteisiin. Rahoitukseen toivotaan hankkeita, jotka tukevat alueen TKI-kasvua ja vihreää siirtymää sekä toteuttavat läpileikkaavasti luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön kannalta kestävää resurssien käyttöä.

  • Päijät-Hämeen toimintalinjalla 1 toivotaan hankkeita, jotka edistävät Päijät-Hämeen strategista tavoitetta saada alueen TKI-toiminnan investointien taso nousemaan yli 200 milj. euron vuoteen 2028 mennessä.
  • Toimintalinjalla 2 toivotaan hankkeita, jotka edistävät Päijät-Hämeen strategista tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius vuonna 2030 ja samalla ehkäisevät ilmastomuutoksen ja luontokadon uhkia. 

Päijät-Hämeen kasvu tehdään kansainväliset ulottuvuudet huomioiden. Käytämme niukkoja aluekehittämisen EU:n, valtion ja alueen resursseja, siten että syntyneitä ratkaisuja ja malleja voidaan käyttää laajemminkin EU-maiden erilaisiin haasteisiin.

Hankkeilta edellytetään vaikuttavuutta, kun maakunnan TKI-toiminta ja osaamisen kehittäminen on vahvassa kasvussa. Päijät-Hämeessä on syntynyt mm. vahvoja ympäristöteknologian, sähköisen liikenteen ja elintarvikealan ratkaisuja hyvien hankkeiden avustamana. Hankkeissa keskeistä on entistä vahvempi kansainvälinen ja kansallinen yhteistyö elinkeinoelämän, koulutuksen, tutkimuksen ja julkisen sektorin kehittämisen kanssa.

Maakuntastrategiassa painottuu myös vetovoimaisuuden kehittäminen uusille tulijoille tarkoittaen yritysten toimintaympäristön vetovoimaa, tapahtumien kehittämistä ja lisää väestöä maakuntaan. Samalla luodaan myös pitovoimaa ja elinvoimaa alueella jo asuville asukkaille ja yhteisöille. 

Lisätietoja:

Petri Veijalainen
erityisasiantuntija
p. 044 771 9466
petri.veijalainen(a)paijat-hame.fi