Valitse sivu

Alueelliset innovaatiotoimijat ja eurooppalaiset asiantuntijat keskittyivät kahden päivän ajaksi arvioimaan Päijät-Hämeen innovaatiotoimintaa sekä älykkään erikoistumisen toimeenpanon strategiaa. Peer Review, eli vertaisarviointi on Interreg Europen tarjoama palvelu. Arvioinnin tuloksena saatiin vahvistusta jo olemassa oleville näkemyksille alueellisista vahvuuksista, toimintatavoista kuin kehityskohteistakin. 

Takana on avoimet, luottamukselliset sekä rehelliset keskustelut

Mukana tapahtumassa oli alueellisen innovaatiotoiminnan toimijoita, kuten Ladec Oy, LUT, LAB ammattikorkeakoulu ja Päijät-Hämeen liitto. Eri toimijat esittelivät tiistaina 17.10. älykkään erikoistumisen kärkiä, yritysten ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä, liiketoimintaklustereita, kestävää Lahtea ja Päijät-Hämettä kuin myös kestävyyttä poikkileikkaavana erikoistumisen kärkenä. Arvioijat esittelivät eurooppalaisia esimerkkejä innovaatioekosysteemeistä sekä älykkäästä erikoistumisesta maakunnissa.

Peer Reviewiin kuuluu syvällinen analyysi, kokemuspohjaisen tiedon vaihtoa sekä kehitysehdotuksia. Asiantuntijoita tuli eri puolilta Eurooppaa. Keskiviikkona 18.10. keskityttiin asiantuntijamoderaattorien johdolla yhteenvetoihin sekä toimenpide-ehdotuksiin. Projektipäällikkö Harri Kuusela toteaa keskusteluiden olleen avoimet, rehelliset ja luottamukselliset.

Kuntayhteistyö ja selkeys sai kannatusta

Päijät-Hämeen kuntayhteistyön toimintamalli todettiin hyväksi käytänteeksi. Päijät-Hämeen liitto fasilitoi päijäthämäläisten kuntien yhteistyötä puheenjohtajafoorumien sekä kuntajohtajakokousten kautta. Yhteistyö on järjestäytynyttä ja säännöllistä. Kuntajohtajakokoukset ja puheenjohtajafoorumit tarjoavat mahdollisuuden kohtaamisille. Lisäksi kuntayhteistyö sitouttaa päijäthämäläiset kunnat yhteiseen alueen kehittämiseen.

Päijät-Hämeen alueellisen erikoistumisen kärjet todettiin selkeiksi ja ymmärrettäväksi. Päijät-Hämeen alueellisen erikoistumisen kärjet ovat sportti, ruoka & juoma sekä valmistus. Älykkään erikoistumisen kärjet ilmaisevat alueen elinkeinollisia vahvuuksia.

Jo toista kertaa järjestettävä Päijät-Hämeen Vaikuttajakoulu sai positiivista palautetta. Sen todettiin olevan hyvä käytäntö tutustuttaa nuoria hallintorakenteisiin sekä maakunnan kehittämiseen.

Haasteena muuttuva maailma

Yhdeksi haasteeksi nostettiin jatkuva tarve sopeutua muuttuvaan maailmaan. Hallintorakenteisiin liittyen asiantuntijat totesivat toimintaympäristön olevan ainutlaatuinen toimijoiden runsauden vuoksi. On huomioitava eri sektoreiden toimijat, mutta myös julkisen sektorin viranomaisten roolien erilaisuus. Päijät-Hämeen liiton roolin todettiin olevan mahdollistava ja koordinoiva.

Tunnistettujen vahvuuksien ja haasteiden tueksi eurooppalaiset asiantuntijat antoivat toimenpide-ehdotuksia. Näitä voidaan käyttää tulevan suunnittelun tukena sekä kehityksen työkaluna. Projektipäällikkö Harri Kuusela toteaa, että annetut suositukset otetaan vakavasti.

  • Suositukset juurrutetaan ensi vuonna käynnistyvän maakuntastrategian kehittämistyöhön. Ei tämä jäänyt tähän, päättää Harri Kuusela.

Lisätietoja

Harri Kuusela  
projektipäällikkö  
+358 44 077 3630  
harri.kuusela(a)paijat-hame.fi