Valitse sivu

Päijät-Hämeen maakuntahallitus asetti 12.3.2024 nähtäville maakuntastrategian 2050 ja siihen rakentuvan maakuntaohjelman 2026–2029 osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnoksen (OAS).

Mikä on OAS?

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kuvataan strategiatyön vaiheet, aikataulu ja vaikuttamismahdollisuudet valmistelun eri vaiheissa.

Miten maakuntastrategiaa valmistellaan?

Maakuntastrategia ja -ohjelma tarkistetaan valtuustokausittain neljäksi vuodeksi. Ne valmistellaan yhdessä sidosryhmien kanssa ja työtä koordinoi Päijät-Hämeen liitto. Valmistelua johtaa maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol ja sitä ohjaa maakuntaliiton johtoryhmä. Strategian sisällöt valmistellaan yhdessä sidosryhmien kanssa. Käytännön työstä vastaa maakuntaliiton aluekehityksen vastuualue kehittämisjohtaja Juha Hertsin johdolla.

  • Strategia valmistellaan laajassa yhteistyössä ja edellistä prosessia selkeämmin strategiatyönä. Määrittelemme ensin maakunnan vision ja strategiset tavoitteet, kertoo Juha Hertsi.

Maakuntastrategia valmistuu vuoden kuluttua – kesällä 2025 – ja maakuntaohjelma 2026–2029 sekä sitä täydentävä älykkään erikoistumisen strategia valmistuvat vuoden 2025 loppuun mennessä.

OAS-luonnos on kommentoitavana 12.4.2024 saakka

Päijät-Hämeen maakuntastrategia 2050 ja maakuntaohjelma 2026–2029 osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) on nähtävillä ja kommentoitavana.  

Luonnokseen voi tutustua Päijät-Hämeen liitossa sekä liiton verkkosivulla https://paijat-hame.fi/maakuntastrategia-2050/

Lähetä kommenttisi

viimeistään 12.4.2024 Päijät-Hämeen maakuntahallitukselle

  • ensisijaisesti sähköpostilla: toimisto@paijat-hame.fi tai
  • postitse: PL 50 (Hämeenkatu 9), 15111 Lahti

Maakuntastrategia ja -ohjelma

Maakuntastrategia on lakisääteinen maakuntatason suunnitelma, jossa kuvataan maakunnan tavoiteltu kehitys pitkällä aikavälillä (20–30 vuotta). Strategiaa toteutetaan maakuntaohjelmalla ja maakuntakaavalla.

Maakuntaohjelma tarkistetaan valtuustokausittain neljäksi vuodeksi. Maakuntaohjelman yhteydessä laaditaan maakunnan älykkään erikoistumisen strategia. Maakuntastrategian ja -ohjelman hyväksyy maakuntavaltuusto

Strategia valmistellaan alueellisen yhteistyönä

Maakunnan liitto vastaa aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta ja maakunnan yleisestä kehittämisestä yhteistyössä valtion viranomaisten, alueen kuntien, yliopistojen ja korkeakoulujen sekä alueiden kehittämiseen osallistuvien muiden eri tahojen kanssa.

Lisätietoja:

Juha Hertsi
kehittämisjohtaja
p. 044 3719 442
juha.hertsi@paijat-hame.fi