Valitse sivu

Maakuntahallitus hyväksyi 12.3.2024 Päijät-Hämeen vihreän siirtymän ohjelman. Ohjelma tukee kuntia, kaupunkeja ja kehittäjiä sekä elinkeinoelämää hiilineutraalisuus- ja kiertotaloustavoitteiden saavuttamisessa.

Ohjelma kokoaa aiemmin laaditut Ilmastotiekartan ja Kiertotalouden tiekartan toimenpiteet laajemmaksi kokonaisuudeksi. Se myös tarkentaa maakuntastrategiaa ja sen painopisteitä. Ohjelman visio on Päijät-Häme – luonnostaan vihreä, hiilineutraali kiertotalouden edelläkävijä.

Vihreän siirtymän ohjelma

Maakunnallisesti tärkeitä teemoja ovat energia, liikenne, materiaalikierrot, metsät ja maankäyttö sekä kestävä ruokajärjestelmä. Tavoitteet on johdettu niin EU:n kuin kansallisista strategioista ja ohjelmista maakuntatasolle.

Vihreän siirtymän ohjelman reunaehtoja ovat ilmastonmuutokseen sopeutuminen, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, sosiaalinen kestävyys sekä huoltovarmuus.

Ohjelmassa jokaisen teeman kohdalla kuvataan, mitä haasteita ja mahdollisuuksia reunaehdot asettavat. Teemoittain on määritelty vaadittavat toimet ja nimetty niille vastuutahot.

Ohjelman tavoitteet

Hiilineutraali Päijät-Häme 2030

Kasvihuonekaasupäästöjä tulee vähentää siten, että päästöt ovat tasapainossa alueen kyvyn kanssa sitoa hiilidioksidia ilmakehästä.

Tavoitteen saavuttaminen tarkoittaa mm. investointeja uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuden parantamiseen, liikenteen päästöjen vähentämistä teknologian ja kulkutapamuutosten kautta, sekä teollisuuden ja maatalouden päästöjen pienentämistä. Samalla tarvitaan laajaa asennemuutosta ja kuluttamisen kohtuullistamista.

Kiertotalouden saavuttaminen

Siirrymme perinteisestä lineaarisesta talousmallista, jossa materiaalit otetaan käyttöön, kulutetaan ja hävitetään, kohti järjestelmää, jossa materiaalien ja resurssien käyttö on optimoitu, sekä kierrätys ja uudelleenkäyttö järjestetty mahdollisimman tehokkaasti. Se tapahtuu mm. minimoimalla jätteen määrää, lisäämällä resurssitehokkuutta, uudelleen käyttöä ja kierrätystä sekä biomateriaalien käyttöä, uudistamalla liiketoimintamalleja ja hyödyntämällä kestävää suunnittelua.

Lisäksi tarvitaan laajaa yhteistyötä ja sidosryhmien osallistumista sekä politiikan ja säädösten kehittämistä sekä kuluttajatietoisuuden ja käyttäytymisen muutosta.

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen

Luonnon monimuotoisuutta on suojeltava ja ylläpidettävä, jotta elämän edellytykset maapallolla voidaan turvata. Luontokato näkyy Suomessakin, meillä yli 300 lajia on kadonnut ja joka yhdeksäs on uhanalainen. Ilmastonmuutos lisää edelleen paineita luonnolle, ja monimuotoisuuden turvaaminen pitääkin ottaa osaksi kaikkia suunnitelmia ja hankkeita. Paikallista monimuotoisuutta voidaan suojella vain paikallisesti ja tavoitteena pitäisi olla luontopositiivinen elämä – luonnolle tuotetaan enemmän hyötyä kuin haittaa.

Ohjelma valmisteltiin yhteistyönä

Kuvassa luentotila, jossa neljässä ryhmässä ihmisiä. Osa seisoo, osa istuu pöytien ääressä. Pöäydillä papereita, kyniä, muistilappuja, kahvikuppeja ja tietokoneita.

Ohjelma valmisteltiin vuoden 2023 aikana sidosryhmien kanssa.

  • Maakuntatason toimet ohjaavat niin kuntia, kehittäjiä kuin elinkeinoelämääkin saavuttamaan asetetut hiilineutraalisuus- ja kiertotaloustavoitteet. Toimet koottiin työpajoissa, joihin osallistui laajasti eri sidosryhmien edustajia maakunnasta. Pajat tavoittivat reilun 180 henkilöä, iloitsee maakuntahallituksen puheenjohtaja Pekka Komu.

Ohjelmaa toteutetaan jatkossakin tiiviissä yhteistyössä maakunnan eri toimijoiden kesken.

  • Käytännön toteutuksessa ja seurannassa korostuu verkostojen, koordinaation ja yhteistyön merkitys, sanoo aluekehityspäällikkö Riika Kivelä. Ohjelmaa seurataan ja päivitetään vuosittain kyselyin ja työpajoissa. Ohjelman julkistustilaisuus pidetään 23.4. aamupäivällä webinaarina. Tervetuloa mukaan!

Taustaa ohjelmalle

Ihmisen toiminta ylittää tällä hetkellä planeetan reunaehdot esim. ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden hupenemisen sekä maankäytön muutosten osalta. Se häiritsee mm. maapallon ilmastoa ja ekosysteemejä sekä on riski maailmantaloudelle. Kaiken toiminnan pitäisikin tapahtua planetaaristen rajojen puitteissa, jotta varmistettaisiin kestävyys niin lyhyellä ja kuin pidemmälläkin aikavälillä.

Tutustu Päijät-Hämeen vihreän siirtymän ohjelmaan

Tervetuloa mukaan ohjelman julkistustilaisuuteen

Päijät-Häme – Luonnostaan vihreä hiilineutraali kiertotalouden edelläkävijä 23.4.2024, klo 9.00 alkaen. Tilaisuus on kaikille avoin webinaari.

Lue lisää tapahtumasta verkkosivultamme

Lisätietoja

Riika Kivelä
aluekehityspäällikkö
puh. 044 371 9454
riika.kivela@paijat-hame.fi