Valitse sivu

Saimme hienon lopun vuodelle 2023, kun kuulimme Interreg Europe -seurantakomitean päätöksistä juuri ennen joulua, iloitsee maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol.  

  • Läpimenneet hankkeet tukevat hyvin maakunnan strategista kehittämistä, luovat kumppanuuksia eurooppalaisten alueiden ja toimijoiden kesken, mutta nostavat myös Suomen ja Päijät-Hämeen EU-saantoa, kertoo Pautola-Mol.

Päijät-Hämeen toimijoiden osallistuminen ja haku onnistui hyvin, kun LAB-ammattikorkeakoulu on kolmen hankkeen pääkumppani ja niissä on partnerina Päijät-Hämeen liitto. Lisäksi on kaksi muuta hanketta, joissa LAB tai Päijät-Hämeen liitto ovat merkittävässä määrin mukana rahoituksessa tai toteutuksessa. Hankkeita toteutetaan vuosien 2024–2027 aikana. Yhteensä LAB-ammattikorkeakoulun ja Päijät-Hämeen liiton rahoitus on uusissa hankkeissa yli 2,1 milj. euroa.  

Interreg –hankkeet avaavat LABille ja kaikille yhteistyökumppaneille täysin uusia mahdollisuuksia osaamisen kasvattamiseen ja kilpailuedun rakentamiseen. Pääsemme osaksi eurooppalaisia innovaatioekosysteemejä, joilla vahvistamme koko maakunnan kyvykkyyttä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa. Vetäjän paikalla olemme myös itse osoittamassa kehityksen strategista suuntaa ja otamme merkittävän vaikuttajan roolin, sanoo LAB ammattikorkeakoulu tki-toiminnasta vastaava vararehtori Minna Suutari.  

Kaikki hankehakemuksemme hyväksyttiin 

Interreg Europe -ohjelman kesäkuussa päättyneessä toisessa hanke-ehdotushaussa rahoitusta tavoitteli 146 hanketta, joista seurantakomitea hyväksyi ehdollisesti 78 hakemusta. Päijät-Hämeestä hyväksyttiin kaikki viisi hakemusta.  

  • Maakuntamme hankehakemusten menestymisen takana on hyvä kokemus ja osaaminen Interreg Europe -ohjelmasta. Kehitämme samalla myös osaamista Horisontti Eurooppa hankerahoituksia varten. Hyväksytyt hankkeet käynnistyvät kevään 2024 aikana ja suurin osa mahdollisesti huhtikuun alussa, kertoo Päijät-Hämeen liiton kehittämisjohtaja Juha Hertsi.  

Hyväksyttävät hankkeet, joissa mukana LAB-ammattikorkeakoulu ja/tai Päijät-Hämeen liitto 

ClimateGO – Pathways to Climate-Smart Governance  

Hanke tukee alueita ja kaupunkeja ilmastojohtamisen ja ennakoivan päätöksenteon kehittämisessä.  

Tavoitteena on lisätä kuntien asiantuntijoiden ja päätöksentekijöiden ymmärrystä ilmastoasioista, jotta päätöksenteon kautta voidaan lisätä resilienssiä ja toteuttaa toimenpiteitä, mitkä tukevat sekä ilmastonmuutoksen hillintää että siihen sopeutumista.  

ClimateGO kokoaa yhteen seitsemän kumppania kuudesta eurooppalaisesta kaupungista ja alueelta, joilla on asiantuntemusta ja halua muuttaa päätöksentekoa ja toimintaa entistä ilmastokestävämpään suuntaan. Ennakoivan päätöksenteon kautta voidaan sekä varautua tuleviin muutoksiin että hyödyntää mahdollisuudet esimerkiksi ilmastorahoituksen hauissa.  

ACTIVE ID Activating Citizens Towards healthy lifestyles In Vital EU-regions with Innovative Data-driven solutions  

Hankkeessa kehitetään toimintaympäristöä, jossa Sports & Liikunta (S&L) pk-yritykset voivat olla merkittäviä alueellisen talouskasvun vetureita. Alan innovaatioekosysteemin ympärillä parannetaan valmiutta ottaa käyttöön potentiaalia johtuen haasteista, jotka haittaavat pk-yritysten innovaatiokykyä, mm. rahoituksen puute, heikot yhteydet alueelliseen TKI-toimintaan, digitaalisten taitojen puute, huono ymmärrys markkinoiden tarpeista. Hanke yhdistää toimialaoja luo mahdollisuuksia innovaatioiden edistämiselle teemoina urheilu, matkailu ja vapaa-aika. 

DeCo – Design Collaboration for Sustainable Business  

Hankkeessa kehitetään Päijät-Hämeen valmistavan teollisuuden toimintaedellytyksiä ja siirtymistä kestävään tuotantoon parantamalla aluekehityspolitiikkaa, kokemusten vaihdon, innovatiivisten lähestymistapojen ja valmiuksien kehittämisen avulla. Lisäksi hankkeen tavoitteena on edistää Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen läpileikkaavia kärkiä erityisesti valmistusta, muotoilu ja kiertotalous läpileikkaavina teemoina. Hankkeessa tunnistetaan kestävän kiertotalouden muotoilun hyviä käytäntöjä sekä kestävän tuotannon ja valmistuksen hyviä käytäntöjä.  Hankkeen kohderyhmänä ovat innovaatiopolitiikan ja aluekehityksen asiantuntijat sekä alueen yritykset ja sidosryhmät 

STEP-UP – Strengthening The Effectiveness of Policies for eUropean Pedestrians  

Hankkeessa kehitetään toimia, jotka edistävät kävelyä liikkumismuotona sekä vapaa-ajan aktiviteettina. Kävelyn lisäämisellä edistetään ympäristötavoitteita ja hiilineutraaliutta. Hankkeen aikana lisätään yhteistyötä sekä vaihdetaan kokemuksia ja hyviä käytäntöjä hankkeeseen osallistuvien kesken. Hanke sisältää myös Green garpet pilottikokonaisuuden, jossa lisätään kaupunkien viheralueiden käyttöä. 

KnowledgeAnalytics – Advanced analytics for knowledge transfer monitoring and evaluation Interreg Europe 

Hankkeella parannetaan politiikkatyötä, jotka on suunniteltu tukemaan tieteen ja yritysten välistä tiedonsiirtymisen toimintaa T&K&I-toiminnan edistämiseksi. Painopisteenä ovat politiikan välineet, jotka tukevat yhteisiä tiede- ja yrityshankkeita, sopimustutkimusta ja tutkijoiden osallistumista yritystoimintaan. Niiden tarkoituksena on parantaa niiden hallintaa, seurantaa, arviointia ja kohdentamista edistyneen analytiikan avulla, mukaan lukien tekoälyyn ja big dataan perustuvia menetelmiä ja tekniikoita.  

Lisätietoja 

Interreg Europen ohjelmasivuilta:  https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/the-second-call-projects-are-approved

Juha Hertsi 
kehittämisjohtaja  
Juha.hertsi@paijat-hame.fi