Valitse sivu

Päijät-Hämeen vaikuttajakoulu on tarkoitettu päijäthämäläisille toisen asteen opiskelijoille, eli lukiolaisille ja ammattiin opiskeleville nuorille. Vaikuttajakoulussa tutustutaan poliittiseen päätöksentekoon, yhteiskunnallisiin ajankohtaisiin aihealueisiin sekä opitaan vuorovaikutteisten opetussisältöjen johdattelemana yhteiskunnan toiminnasta. Lukuvuoden 2023–2024 kestävässä koulutuksessa nuoret verkostoituvat, oppivat ja pääsevät rakentamaan ensimmäisiä askelia yhteiskunnallisena vaikuttajana.

Vaikuttajakouluun pääsee mukaan 25 nuorta, joilta ei odoteta mitään aiempaa kokemusta politiikasta tai vaikuttamisesta. Kiinnostus ja motivaatio on tärkeintä.  Mikäli hakijoita on enemmän kuin paikkoja, osallistujat valitaan motivoituneisuuden perusteella. Koulutustilaisuudet ovat kerran kuukaudessa syyskuusta ja toukokuuhun.  Noin kolmen tunnin mittaiset tapaamiset järjestetään pääsääntöisesti iltaisin ja iltapäivisin. Hakuprosessissa pyritään vielä varmistamaan, että tapaamiskerrat ajoittuisivat niin, että jokainen pääsee kulkemaan takaisin omaan kotikuntaansa Lahdessa pidettävistä tapaamisista. Vaikuttajakoulun saavutettavuutta pyritään lisäämään korvaamalla matkakulut kaukana asuville nuorille.

Järjestyksessä toinen vaikuttajakoulu Päijät-Hämeessä

Vastaava koulutus on järjestetty kerran aikaisemmin, lukuvuonna 2019–2020. Tuolloin koulutukseen osallistuivat mm. nyt alkavan vaikuttajakoulun koordinaattori Jayla Tammiharju ja nykyisin Suomen lukiolaisten liiton puheenjohtajana toimiva Ella Siltanen. Jayla Tammiharju on koulutukseltaan hallintotieteiden kandidaatti ja opiskelee pääaineenaan kunta- ja aluejohtamista Tampereen yliopistossa hallintotieteiden maisteriohjelmassa.

Vaikuttajakoulu on osa nuorten demokratiakasvatusta

Koulussa tutustutaan vaikuttamisen muotoihin sekä hallintojärjestelmän eri tasoihin. Poliittisina teemoina on paikallispolitiikka, eduskuntatyö, aluehallinto, ulkopolitiikka, Euroopan unioni sekä presidentti-instituutio. Tämän lisäksi tarkastellaan muita vaikuttamisen välineitä, kuten mediaa ja kulttuuria. Yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvät lisäksi myös tiede ja kolmas sektori, joihin tutustumme alueellisten toimijoiden kautta. Vaikuttajakoululla tuodaan näkyvyyttä myös siihen, miten julkisia varoja allokoidaan eri toimijoille ja mitä niillä voidaan saada aikaan. 

Kaiken toiminnan keskiössä on nuorten osallisuus, vuorovaikutteisuus ja käytännössä oppiminen. Nuorelle Vaikuttajakoulu pyrkii tarjoamaan tukea omiin yhteiskuntaopin opintoihin sekä tulevaisuuden tavoitteisiin. Vuorovaikutteisten oppimismetodien ja käytännön kokemuksen kautta nuoren itsevarmuus yhteiskunnallisena vaikuttajana voi kasvaa. Kurssilaisista syntyy päijäthämäläisten vaikuttajien verkosto.

Vaikuttajakoulu on tärkeä Päijät-Hämeelle edunvalvonnan näkökulmasta

Koska valtaosa yhteiskunnallisten tieteenalojen koulutuksista on muualla Suomessa, on todennäköistä, että yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneet päijäthämäläiset nuoret aikuiset vaikuttavat aikuisiän alkutaipaleella muissa maakunnissa ja oppivat myös sieltä.

  • Vaikuttajakoululla varmistetaan, että Päijät-Hämeen oivallukset ja vahvuudet esimerkiksi ilmastotyössä ja vihreässä siirtymässä saavat huomiota. Lisäksi olisihan se ihan mahtavaa, että asiantuntijat kokisivat Päijät-Hämeen vetovoimaisena paikkana palata opintojen jälkeenkin, innostuu Jayla Tammiharju.
  • On tärkeää huolehtia siitä, että päijäthämäläisillä nuorilla on runsaasti myös puoluepoliittisesti sitoutumattomia mahdollisuuksia kasvaa vaikuttajiksi. Vaikuttajakoulussa opetellaan kestävää vaikuttavaa vaikuttamista – sellaista, jossa kaikki toimijat tekevät yhdessä töitä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.  On päijäthämäläisten toimijoiden etuoikeus saada opettaa nuoria ja uskon, että nuoret opettavat paljon myös meille, jatkaa Tammiharju.

Päijät-Hämeessä käynnistyy yksi kolmesta nuorten vaikuttajakouluista

Vaikuttajakoulun koordinaattori Jayla Tammiharju esitteli koulutusta maakuntahallituksen kokouksessa 14.8.2023 ja maakuntahallitus piti tärkeänä nuorten osallisuutta ja demokratiakasvatusta. Päijät-Hämeen lisäksi vastaava vaikuttajakoulujakoulu on järjestetty Varsinais-Suomessa sekä alkavalla lukukaudelle ensimmäisen kerran myös Pirkanmaalla.

  • Vaikuttajakoulu on hieno mahdollisuus yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostuneille nuorille. Toivon, että mahdollisimman moni innostuu hakemaan ohjelmaan, kannustaa maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol.

Ilmoittautuminen viimeistään 8.9.

Tammiharju kiertää elokuun aikana maakunnan toisen asteen oppilaitoksissa innostamassa nuoria hakemaan mukaan.

  • Minusta on hienoa olla nyt mukana koordinoimassa tulevaa vaikuttajakoulua. Tällä kaudella on mukana myös uusi kansainvälinen ulottuvuus, sillä haemme koulutukseen EU-rahoitusta (Erasmus +). Mikäli se toteutuu, vaikuttajakoululaiset pääsevät tutustumaan myös EU-tason toimintaan Brysselissä paikanpäällä, hehkuttaa Tammiharju.

Ilmoittautumislomakkeeseen tästä

Lisätietoja

Antti Kalliomaa
edunvalvontajohtaja
+358 40 547 7157
antti.kalliomaa(a)paijat-hame.fi

Jayla Tammiharju
Vaikuttajakoulun koordinaattori
Päijät-Hämeen vaikuttajakoulu
+358 44 0773 438
jayla.tammiharju(a)paijat-hame.fi

Päijät-Hämeen vaikuttajakoulu