Valitse sivu

Päijät-Hämeen liitto kartoitti keväällä 2023 valtion ja EU:n eri rahoitusohjelmista Päijät-Hämeeseen rahoitettuja hankkeita. Eri rahoitusohjelmista oli kaikkiaan käynnissä noin 450 hanketta, joille oli myönnetty rahoitusta lähes 80 miljoonaa euroa. Suurimmat rahoitukset alueellemme on myönnetty rakennerastoista (EU:n ESR- ja EAKR-rahoitus), sekä yrityksille myönnetyt tuet Business Finlandin rahoituksesta ja maaseuturahoituksesta.

Suomessa on käynnissä hankerahoituksen siirtymävaihe, kun vanha EU:n rakennerahaston ohjelmakausi 2014–2020 on jatkorahoitusten ja -aikojen jälkeen päättymässä ja päällekkäin on käynnistynyt EU:n uusi ohjelmakausi 2021–2027.

Päijät-Hämeen liitto rahoittaa aluekehittämistä

Päijät-Hämeen liiton rahoittamia hankkeita on käynnissä 20 vanhalta ohjelmakaudelta. Näistä 18 päättyy elokuun lopussa.

  • Nyt kun koko Etelä-Suomessa päättyy samaan aikaan suuri määrä hankkeita, niiden maksatuksiin on valitettavasti odotettavissa ruuhkaa, toteaa kehittämisjohtaja Juha Hertsi. Teemme tiivistä yhteistyötä Uudenmaanliiton kanssa maksatuksissa ja uskomme että asiat hoituvat kohtuullisessa ajassa, arvioi Hertsi.  

Ohjelmakaudelle 2021–2027 on hyväksytty 15 maakunnallista hanketta ja kolme ylimaakunnallista hanketta.

  • Pahoin viivästynyt EURA2021-järjestelmä mahdollistaa näille päätöksien tekemisen, mutta edelleenkään emme pysty tekemään muutospäätöksiä tai maksatuksia. Näihin on odotettavissa toimiva järjestelmä loppuvuodesta, kertoo erityisasiantuntija Petri Veijalainen.

Työ- ja elinkeinoministeriöltä on saatu liitolle yhteensä noin 4,8 miljoonaa euroa kansallista AKKE-rahoitusta (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen).  Siitä on rahoitettu vuodesta 2020 alkaen 78 hanketta joista on vielä käynnissä noin 40. Rahoitusta on enää jäljellä muutamalle TKI- hankkeelle.

Päijät-Hämeen liiton seuraava EAKR-haku on avoinna 28.8.–29.9.2023, jolloin tukirahoitusta on haettavissa noin 2,2 miljoonaa euroa.  

EU:n alueiden välisiä yhteishankkeita päättyi ja käynnistyi kesän kynnyksellä

Päijät-Hämeen liitto, kunnat ja eri sidosryhmät ovat olleet aktiivisia EU:n rajat ylittävien yhteistyöalueiden hankkeiden saamiseksi maakunnan kehittämiseen. Päijät-Hämeen liiton omat kansainväliset hankkeet tukevat maakuntastrategian toteutumista ja niihin on myönnetty rahoitus EU:n Interreg-ohjelmista. Näillä luodaan pidempiaikaista kumppanuuspohjaa eurooppalaisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on saada maakuntaan enemmän EU:n Horisontti-rahoitusta.

Kehittämisjohtaja Juha Hertsi esitteli 14.8.2023 maakuntahallitukselle katsauksen hankerahoituksen kevään 2023 tilanteesta maakunnassa. Maakuntahallitus kokee hankerahoituksen tukevan tavoitetta nostaa Päijät-Hämeen TKI-rahoitus viidessä vuodessa 200 miljoonaan. Tällä hetkellä TKI-rahoitus on noin 100 miljoonaa.  

Lisätietoja

Juha Hertsi
kehittämisjohtaja
+358 44 371 9442
juha.hertsi(a)paijat-hame.fi