Valitse sivu

Päijät-Hämeen liitto toimii kuntien kanssa yhteistyössä monella eri tasolla ja usean asiantuntijan voimin. Yhteistyötä kuntajohtajien, maakuntaliiton johdon sekä kuntien poliittisten päättäjien välillä on maakuntaliitossa koordinoinut kuntayhteistyöpäällikkö. Maakuntahallitus totesi kokouksessaan joulukuussa 2023, että tämä yhteistyö on vakiintunut osa Päijät-Hämeen liiton toimintaa, joten myös kuntayhteistyöpäällikön määräaikainen tehtävä on tarkoituksenmukaista muuttaa toistaiseksi voimassa olevaksi.  

Maakuntahallitus perusti kuntayhteistyöpäällikön toimen 1.1.2024 lukien, johon maakuntajohtaja valitsi YTM Tarja Parviaisen. Parviainen on hoitanut tehtävää määräaikaisena 15.8.2022 lähtien. Sitä ennen hän toimi pitkään valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan järjestön johtajana, ministeriryhmän erityisavustajana ja eduskuntasihteerinä. 

  • Kuntayhteistyön koordinaatio on osoittautunut erittäin tarpeelliseksi ja haluamme myös jatkossa kehittää aktiivisesti alueemme kuntien välistä yhteistyötä, kertoo maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol

Päijät-Hämeen malli noteerattu myös kansainvälisesti

Kuntayhteistyöpäällikön koordinaatiovastuulla olevalla kuntayhteistyöllä tarkoitetaan mallia, jossa kuntajohtajat, maakuntaliiton johto sekä kuntien poliittiset päättäjät kokoontuvat kuukausittain käsittelemään kuntia koskettavia asioita, yhteistyötä ja asioiden yhteensovittamista maakunnallisella tasolla. Tässä osapuolina ovat maakunnan kuntien ja kaupunkien sekä maakuntaliiton avaintoimijat: kuntajohtajat, maakuntaliiton johto sekä kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat. Kokoukset ovat myös paikka käydä säännöllistä vuoropuhelua esimerkiksi Hyvinvointialueen, alueen keskeisten sidosryhmien sekä kuntien yhteisesti omistamien yhtiöiden edustajien kanssa. 

Kuntayhteistyöpäällikön koordinaatiovastuulla olevalla kuntayhteistyöllä tarkoitetaan mallia, jossa kuntajohtajat, maakuntaliiton johto sekä kuntien poliittiset päättäjät kokoontuvat kuukausittain käsittelemään kuntia koskettavia asioita, yhteistyötä ja asioiden yhteensovittamista maakunnallisella tasolla. Tässä osapuolina ovat maakunnan kuntien ja kaupunkien sekä maakuntaliiton avaintoimijat: kuntajohtajat, maakuntaliiton johto sekä kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat. Kokoukset ovat myös paikka käydä säännöllistä vuoropuhelua esimerkiksi Hyvinvointialueen, alueen keskeisten sidosryhmien sekä kuntien yhteisesti omistamien yhtiöiden edustajien kanssa.

  • Toimintamallissa tavoitteena on vahvistaa toimijoiden keskinäistä luottamusta, kehittää yhdessä maakunnan elinvoimaa sekä vahvistaa sitoutumista maakunnan strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Yhteistyö on vuosien varrella vakiinnuttanut paikkansa Päijät-Hämeessä ja toimintamalli on noteerattu myös kansainvälisesti. Viime syksynä Päijät-Hämeessä vieraillut EU-maiden edustajista koostuva arviointiryhmä piti kuntayhteistyön toimintamallia varsin edistyksellisenä, iloitsee Tarja Parviainen. 

Kuntayhteistyöpäällikkö toimii lisäksi mm. Päijät-Hämeen Kuntaturva -työryhmän sihteerinä, Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelman ohjausryhmän puheenjohtajana ja maahanmuuttoasioiden yhteyshenkilönä sekä seuraa työllisyyspalvelu-uudistuksen toimeenpanoa.  

Yhteystiedot

Tarja Parviainen
kuntayhteistyöpäällikkö
+358 44 077 3431
tarja.parviainen@paijat-hame.fi