Valitse sivu

Päijät-Hämeen ilmastotyössä on edistytty viime vuosina monilla sektoreilla, mutta tekemistä riittää vielä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Maakunnan ilmastotiekartan päivitykseen on koottu tietoa ilmastotoimien etenemisestä viime vuosina. Kokonaisuudessaan kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet 44 prosenttia vertailuvuodesta 2007 vuoteen 2021.

Merkittävimmät päästövähennykset on saavutettu energian tuotantoon ja kulutukseen liittyen. Lahti Energian uusiutuvan energian investoinneilla on ollut merkittävä vaikutus päästöihin, ja kunnat ovat panostaneet osaltaan sekä uusiutuvaan energiaan että energiatehokkuuden parantamiseen. Aurinkosähköä on otettu runsaasti käyttöön yrityksissä, kunnissa ja kotitalouksissa ja teollisen mittakaavan aurinkoenergiainvestointeja on suunnitteilla. Tulevat vetytalouteen liittyvät investoinnit vähentävät päästöjä entisestään.

Yksi haasteellisimmista päästösektoreista maakunnassa, sekä kansallisesti, on liikenne. Tieliikenteen päästöt ovat vähentyneet hitaasti eikä kestävän liikkumisen osuus ole lisääntynyt toivotusti. Kestävään liikkumiseen tulisikin jatkossa panostaa entistä enemmän, jolloin korjattaisiin myös hyötyliikunnasta saatavat terveyshyödyt. Useimmilla kunnilla on jo kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmat, ja osa laatii niitä parhaillaan. Kestävää työmatkaliikkumista pilotoidaan Lahden kaupungin koordinoimassa ja NetZeroCities Pilot Cities -ohjelman rahoittamassa hankkeessa.

Jatkossa maakunnan ilmastotyötä lähestytään entistä laaja-alaisemmin Vihreän siirtymän ohjelman kautta. Ohjelma kokoaa yhteen ilmasto- ja kiertotaloustoimet sekä painottaa luonnon monimuotoisuuden turvaamista. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on yksi loppuvuodesta valmistuvan Vihreän siirtymän ohjelman reunaehdoista. Kuntien ilmastotyötä tukee erityisesti ympäristöministeriöltä saatu avustus seitsemän Päijät-Hämeen kunnan ilmasto-ohjelmien laaditaan. Ilmastotyö jatkuu myös EU:n Life-ohjelman tukeman Canemure-hankkeen kautta teemoina esim. kestävä liikkuminen ja maankäyttö.

Päijät-Hämeen ilmastotiekartta

Lisätietoja
Maarit Virtanen
ilmasto- ja energia-asiantuntija
puh. 044 077 3272
maarit.virtanen(a)paijat-hame.fi

Canemure ja Life logot