Valitse sivu

Maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnosta ja antoi siitä lausuntonsa. Suunnitelmalla tavoitellaan pitkäjänteistä, yli hallituskausien jatkuvaa ja ennakoitavaa toimintaa liikennejärjestelmän kehittämiseksi. Se tulee myös ohjaamaan liikenteen hallinnonalan toimintaa seuraavien 12 vuoden ajan.

Uusi suunnitelma tuo kaivattua pitkäjänteisyyttä liikennejärjestelmän kehittämiseen ja tavoitteissa korostuu ilmastonmuutoksen hillitseminen. Suunnitelmassa on asetettu hyviä ja kannatettavia tavoitteita kestävälle liikennejärjestelmälle. Maakuntahallitus pitää erittäin kannatettavana, että suunnitelmaluonnoksen mukaan verovaroin toteutetaan vain yhteiskuntataloudellisia liikennehankkeita. Tällaisten hankkeiden yhteiskunnalliset hyödyt ovat suurempia kuin niiden investointikustannukset.

Suunnitelmassa ei vielä oteta kantaa tulevaisuudessa toteutettaviin liikennehankkeisiin, vaan ne listataan Väyläviraston vastuulla olevassa investointiohjelmassa. Ohjelman laatimisessa toivotaan Päijät-Hämeessä avointa vuorovaikutusta mm. alueellisten toimijoiden kanssa.

Räikeä ristiriita suunnitelman yleislinjausten ja harvojen mainittujen hankkeiden välillä on itäisen ratasuunnan kohdalla. Maakuntahallitus pitää käsittämättömänä, että hankeyhtiövalmistelua jatketaan yhteiskuntataloudellisesti kannattamattomaksi todetun Lentorata–Porvoo–Kouvola-linjauksen pohjalta. Suunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden ja linjausten mukaan nykyisen liikenneverkon hyödyntäminen maksimoidaan ja puutteiden korjaamiseksi toteutetaan tehokkaimpia ja vaikuttavimpia toimenpiteitä. Näiden linjausten perusteella itsestään selvä ja ainoa vaihtoehto idän suunnan raideliikenteen nopeuttamiseksi on nykyisen rataverkon parantaminen.

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on strateginen suunnitelma liikennejärjestelmän kehittämisestä ja siinä käsitellään kaikki liikennemuodot, henkilö- ja tavaraliikenne, liikenneverkot, palvelut ja liikennejärjestelmän tukitoimet. Suunnitelman laadinta on alkanut vuonna 2019 ja sitä on valmisteltu parlamentaarisesti ja vuorovaikutteisesti sidosryhmien kanssa. Valtioneuvoston on tarkoitus antaa valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021–2032 selontekona eduskunnalle keväällä 2021. Eduskuntakäsittelyn jälkeen valtioneuvosto päättää suunnitelmasta.

Lisätietoja

Jaana Martikainen
suunnittelupäällikkö
puh. 044 3719 467
jaana.martikainen(a)paijat-hame.fi