Valitse sivu

Eilen kokoontuneet Hämeen, Pirkanmaan ja Kaakkois-Suomen kansanedustajat päättivät perustaa eduskuntaan Valtatie 12 -ryhmän tehostamaan poliittista vaikuttamista tien parantamiseksi. Päijät-Hämeen maakuntahallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Mika Kari kutsui valtatie 12 vaikutuspiirin kansanedustajat keskustelemaan Väyläviraston 8-vuotisesta investointiohjelmasta ja valtatie 12:n kehitysnäkymistä. Ryhmän tavoitteena on jakaa tietoa ajankohtaisista valtatie 12:n kehittämiseen liittyvistä hankkeista, edistää niitä poliittisesti sekä tehostaa edunvalvontaa yli puolue- ja vaalipiirirajojen. Mukana kokouksessa oli kolmen vaalipiirin edustajien lisäksi neljä maakunnan liittoa (Päijät-Häme, Häme, Kymenlaakso ja Pirkanmaa).

Kokouksessa Väyläviraston asiantuntija Tuula Säämänen esitteli investointiohjelman luonnoksen jatkovalmistelua ja Uudenmaan ELY-keskuksen johtaja Päivi Nuutinen valtatie 12:n kehittämissuunnitelmia.

Valtatie 12 on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävä poikittaisyhteys, joka kuuluu pääväylien palvelutasoluokkaan 1. Tiellä on Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin laatiman strategisen tilannekuvan mukaisia vakavia puutteita palvelutasossa, se on poikkeuksellisen kapea sekä sujuvuudeltaan ja liikenneturvallisuudeltaan huono.

  • Tien puutteet ja ongelmat tunnustetaan nyt perustetussa ryhmässä yhteisesti.  Kokoonnumme jatkossa 2–4 kertaa vuodessa ja aiheita tulevat olemaan mm. elinkeinoelämän kuljetukset, Tampere–Lahti ja Lahti–Kouvola-yhteysvälien kehittäminen. Toiveena on jatkossa saada mukaan kansanedustajia Satakunnastakin, kertoo työryhmän puheenjohtaja Mika Kari.

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu vuosille 2021–2032, siihen sisältyy myös valtatie 12:n parantaminen.

  • Liikenne 12 -suunnitelmassa on kuvattu hyvin tavoitetaso ja kehittämiskohteet, mutta ongelmana on rahoitus, joka ei riitä niihin kaikkiin. Hankkeet onkin priorisoitava ja arvioitava niiden vaikutukset, muistuttaa työryhmän puheenjohtaja Mika Kari.  
  • Kalle Jokinen korosti, että huomiota tulee kiinnittää erityisesti vientikauppaan ja elinkeinoelämän kansainvälisiin yhteyksiin. Näissä Suomen poikittaisyhteydet ja vt 12 ovat avainasemassa.
  • Hilkka Kemppi totesi, että nyt on yhteistyön tiivistämisen paikka edunvalvonnassa, jotta voimme yhdessä turvata tämän eteläisen Suomen tärkeän poikittaisyhteyden kehittämisen.

Maanantaina kokoukseen osallistuivat Hämeen vaalipiiristä Mika Kari (SDP), Kalle Jokinen (KOK), Hilkka Kemppi (KESK) ja Jari Ronkainen (PS), Kymenlaaksosta Juho Eerola (PS), Suna Kymäläinen (SDP) ja Ari Torniainen (KESK) sekä Pirkanmaalta Marko Asell (SDP), Jouni Ovaska (KESK) ja Arto Pirttilahti (KESK).

Lisätietoja:

Mika Kari, kansanedustaja, maakuntahallituksen pj. puh 050 462 6614

Mari Kuparinen, edunvalvontajohtaja, Päijät-Hämeen liitto, puh 044 3719450