Valitse sivu

Päijät-Hämeessä koronaelvytyksen kansallinen tukirahoitus tuli tarpeeseen. Päijät-Hämeen liitto sai noin miljoonan ja Hämeen ELY-keskus sai ESR- ja EAKR-rahoitusta yhteensä noin 2,5 miljoonaa sekä lisäksi kansallista yritystukirahoitusta.

”Olemme valmiina käynnistämään nopeasti hankkeita niin tästä elvytyspaketista kuin myös vielä suuremmasta myöhemmin laadittavasta Suomen kestävän kasvun ohjelmasta”, kertoo aluekehityspäällikkö Juha Hertsi.

Päijät-Hämeen liitto laati yhdessä maakunnan keskeisten toimijoiden kanssa alueellisen selviytymissuunnitelman

Koronakriisin taloudellisten vaikutusten jälkihoidon ja jälleenrakennuksen alueellisten toimien kokoamiseksi on laadittu maakuntien liittojen johdolla alueelliset selviytymissuunnitelmat, jotka kattavat vähintään vuodet 2020–2021. Suunnitelma oli edellytyksenä elvytyspaketin varojen käytölle. Päijät-Hämeen selviytymissuunnitelmassa korostuvat teollisuuden ja palvelusektorin kehittäminen, kestävä saavutettavuus, luontomatkailu, liikuntaliiketoiminta, työllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen.

Työ- ja elinkeinoministeriö tukee vuosina 2020–2021 alueiden elpymistä koronaepidemiasta yli 100 miljoonalla eurolla. Rahoitus tulee Suomen rakennerahasto-ohjelmasta sekä alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman sekä pk-yritysten kehittämishankkeiden tukemisen määrärahoista. Elvytyspaketin määrärahoin rahoitettavat hankkeet voivat liittyä esimerkiksi toimintaympäristön kehittämiseen, yritysten liiketoiminnan kehittämiseen, TKI-toimintaan, työpaikkojen säilyttämiseen ja luomiseen, nuorisotyöttömyyden ehkäisyyn, työvoiman kohtaantoon tai osaamisen kehittämiseen.

Toimet vauhdittavat digitalisaatiota, elinkeinoelämän uudistumista ja tukevat kestävää toimintaympäristön rakentamista hiilineutraaliuteen pyrkivässä Päijät-Hämeessä.

Tutustu Päijät-Hämeen selviytymissuunnitelmaan tästä linkistä (pdf)

Lisätietoja:

aluekehityspäällikkö Juha Hertsi
puh. 044 3719442
juha.hertsi(a)paijat-hame.fi