Valitse sivu

Päijät-Häme hakee mukaan Euroopan unionin Mission Adaptation to Climate Change toimintaan.

  • Hakijana on Päijät-Hämeen liitto, mutta tuomme tämän verkoston ja mahdollisuudet entistä laajemmin kaikkien maakunnan toimijoiden tietoisuuteen ja mahdollisuudeksi tehdä laajaa yhteistyötä ilmastomuutoksen sopeutumisen teemassa, toteaa kehittämisjohtaja Juha Hertsi.

Lue lisää: EU Mission: Adaptation to Climate Change

Ilmastomuutoksen huomataan jo nyt aiheuttavan ilmiöitä, jonka vuoksi pelkkä ilmastonmuutoksen hillintä ei enää riitä. Niinpä ilmastotoimissa sopeutuminen nousee hillinnän rinnalle. Ilmastomuutoksen aiheuttamia ilmiöitä eivät ainoastaan ole alueelle kohdistuvat luonnonilmiöt, kuten lämpötilan muutokset, kuivuus, tulvat tai muut sään ääri-ilmiöt. Näiden lisäksi ilmastomuutoksen aiheuttamia haittoja ovat yksilöihin kohdistuvat haasteet, kuten lämpötilan noususta aiheutuvat terveysuhat, ruuan saatavuuden epävarmuus, juomaveden puute sekä muut yksilöiden elämään välittömästi vaikuttavat asiat.

Alueellisella tasolla merkittävä rooli ilmastotoimissa

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen tarkoittaakin ensisijaisesti alueen varautumissuunnitelmien vahvistamista. Alueelliset erityispiirteet ilmastomuutoksen vaikutuksissa vaihtelevat kansallisestikin.

  • Tämän vuoksi on tärkeää, että alueet tunnistavat omat riskitekijät ja pyrkivät aktiivisesti löytämään ratkaisuja, joiden avulla alueella on edellytyksiä pitkäjänteiseen kehitykseen sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Olemme juuri laatineet maakunnallisen ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitelman ja laajempi yhteistyö tukee hyvin sen toiminnallisia tavoitteita, pohtii ilmastoasiantuntija Maarit Virtanen.

Lue lisää: Päijät-Hämeen ilmastonmuutoksen sopeutumisen suunnitelma

Mission Adaptation to Climate Change tavoittelee alueille parempia edellytyksiä kehittää suuntaviivoja ilmaston muutoksiin ja sen aiheuttamiin ilmiöihin sopeutumisessa. Lisäksi missio pyrkii testaamaan ja käyttöönottamaan erilaisia innovatiivisia ratkaisuja ilmastokestävyyden rakentamiseksi. Mission tuella alueella on paremmat mahdollisuudet lähteä ratkaisemaan ilmastonmuutoksesta aiheutuvia elinkeinorakenteeseen kohdistuvia haasteita yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.

Päijät-Häme mukaan kansainväliseen yhteistyöhön

Maakuntahallitus päätti eilen, että maakuntajohtaja allekirjoittaa EU:n mission Adaptation to Climate Change peruskirjan ja liiton toimisto toimittaa hakemuksen missioon.

Missioon sitoutuminen mahdollistaa Päijät-Hämeelle kansainvälisen verkoston ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Osallistujakumppaneita löytyy niin kansallisesti Suomesta, pohjoismaista kuin muistakin Euroopan unionin jäsenmaista. Osa kumppaneista jakaa Päijät-Hämeen kanssa yhtäläiset haasteet, kun taas toisaalta osa alueista kohtaa hyvin erilaisia ratkaistavia ongelmia.

Missioon liittyminen sitouttaa Päijät-Hämeen rakentamaan ilmastokestävyyttä yhdessä alueellisten avaintoimijoiden kanssa. Mission allekirjoittajana Päijät-Häme osallistaa sektorirajat ylittäen niin kuntia, yrityksiä, korkeakouluja, organisaatioita ja maakunnan ihmisiä mukaan sopeutumistoimiin.

Lisätietoja

Maarit Virtanen
ilmasto- ja energia-asiantuntija, alueellinen ilmastotyö / Canemure -hanke
+358 44 077 3272
maarit.virtanen@paijat-hame.fi

Juha Hertsi
kehittämisjohtaja
+358 44  371 9442
juha.hertsi@paijat-hame.fi