Valitse sivu

Päijät-Hämeen puheenjohtajafoorumissa Lahdessa vieraillut Valtiovarainministeriön ylijohtaja Jani Pitkäniemi herätteli maakunnan kuntien ykköspäättäjiä ja kuntajohtajia miettimään tulevaisuuden kuntaa ja roolia. Uudistukset muuttavat suuresti kuntien toimintaa. Hyvinvointialueuudistus synnyttää uusia yhdyspintoja kuntien ja hyvinvointialueiden välille. Vuoden 2025 alusta voimaan tuleva TE-uudistus eriyttää kuntien tehtäviä.

  • Kuntien hallintoa on uudistettava ja se tulisi tehdä suunnitelmallisesti ennakoiden, jotta kuntien tulevaisuus ei syntyisi sattumalta, korostaa ylijohtaja Pitkäniemi.

Pitkäniemi huomautti, että talouden näkökulmasta kaikilla kunnilla ei ole edellytyksiä ottaa vastaan enää uusia tehtäviä tai velvoitteita.  Myös osaavan henkilöstön saatavuus vaikeuttaa kuntien tehtävien lisäämistä jatkossa. Mikäli uusia tehtäviä ja velvoitteita kuitenkin halutaan kunnille antaa, on pohdittava, onko tehtävien järjestämisvastuu tarkoituksenmukaista antaa kaikille kunnille.

  • Kunnan tehtävä ei voi olla vain selviytyä, vaan kunnista on löydyttävä kykyä ja resursseja pitkäjänteisempään kehittämiseen ja kestävän kehityksen johtamiseen muistuttaa Pitkäniemi.

Päijät-Hämeessä tavoitteena TKI-menojen kaksinkertaistaminen

Puheenjohtajafoorumissa keskusteltiin myös Päijät-Hämeen TKI-investointien kehityksestä ja TKI-toiminnan edistämisen tärkeydestä. Maakunnallisen TKI-ryhmän tavoitteena on TKI-investointien kaksinkertaistaminen seuraavan viiden vuoden aikana.

  • Tavoite on kunnianhimoinen, mutta siihen pyrkiminen on välttämätöntä. Päijät-Hämeessä TKI-menot ovat 1,3 % bruttokansantuotteesta, kun Suomen kansallinen tavoite on nostaa TKI-menot 4 %-iin BKT:sta vuoteen 2030 mennessä, toteaa maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol.

Yritysten rooli on tavoitteen saavuttamisessa keskeinen. Niiden osuus Päijät-Hämeen TKI-investoinnesta on 72 %.

Päijät-Hämeen TKI-ryhmässä ovat mukana LUT-yliopisto, LAB-ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Lahden yliopistokampus, Koulutuskeskus Salpaus, LADEC, Päijät-Hämeen Yrittäjät, Hämeen kauppakamari, Lahden Teollisuusseura, Päijät-Hämeen hyvinvointialue, Hämeen ELY-keskus, Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen liitto.

  • Olemme tehneet alueella tavoitteellista ja pitkäjänteistä yhteistyötä ja nyt meillä on yhteinen tahtotila TKI-toiminnan kehittämiskesi. Jokaisella toimijalla on oma roolinsa tavoitteen edistämisessä, kertoo TKI-ryhmän puheenjohtaja Pautola-Mol.

Lue myös edellinen uutinen 23.3.2023 verkkosivultamme: Päijät-Häme tavoittelee TKI-investointien kaksinkertaistamista

Lisätietoja

Niina Pautola-Mol
maakuntajohtaja
niina.pautola-mol(a)paijat-hame.fi
Jani Pitkäniemi
ylijohtaja, Valtiovarainministeriö
jani.pitkaniemi(a)gov.fi