Valitse sivu

Valtatie 12 on teollisuuden kuljetusten ja sotilaallisen liikkuvuuden valtaväylä, joka yhdistää Suomen itä-länsisuunnassa. Valtatien 12 merkityksestä ja kehittämismahdollisuuksista keskusteltiin kuluneella viikolla Iitissä järjestetyssä Vt 12 –seminaarissa. Paikalla oli kansanedustajia, kuntien päättäjiä ja viranhaltijoita sekä elinkeinoelämän edustajia. 

Valtatie 12 kattaa viisi maakuntaa. Sen varrella on yhdeksän kasvukeskusta ja seitsemän puolustusvoimien tukikohtaa. Valtatien molemmissa päädyissä on vilkasliikenteiset satamat.  

Tieyhteyden suurimmat korjaustarpeet sijaitsevat Lahti–Kouvola-välillä, jonka liikennemäärät kasvavat jatkuvasti. Reilun 60 kilometrin matkalla ajetaan usean taajaman läpi vaihtuvin nopeuksin. Rajoitukset ovat 50, 60, 80 ja 100 km/h. Nopeusvaihtelut ovat hankalia erityisesti raskaalle liikenteelle kapealla ja mutkaisella tiellä. 

Lahti–Kouvola-välin parantamisen kustannusarvio on 240 miljoonaa euroa. Kiireellisintä korjausta odottaa Mankala–Tillola-väli, jonka kustannukset ovat 86,5 miljoonaa euroa. Tiesuunnitelma tälle välille on ollut Traficomin hyväksyttävänä syksystä 2023 lähtien, joten hanke olisi käynnistettävissä nopeasti.  

Seitsemän aikuista seisoo suuren näytön edessä. Kuvassa ovat Jarkko Salonen, kunnanjohtaja, Iitti; Kaisa Säde, Halton; Hannu Asumalahti, satamaneuvos, Niina Pautola-Mol, maakuntajohtaja, Niko Kyynäräinen, kaupunginjohtaja Lahden kaupunki; Tuomas Sorsa, liikenneministerin erityisavustaja, Antti Kalliomaa, edunvalvontajohtaja Päijät-Hämeen liitto. Taustalla teksti: Valtatie 12 - teollisuuden kuljetusten ja sotilaallisen liikkuvuuden valtaväylä -seminaari. Järjestäjät: Iitin kunta, Lahden kaupunki, Päijät-Hämeen liitto, Hämeen kauppakamari, Päijät-Hämeen yrittäjät ja Lahden teollisuusseura.
Tilaisuuden puhujat: Jarkko Salonen, kunnanjohtaja, Iitti; Kaisa Säde, Halton; Hannu Asumalahti, satamaneuvos, Niina Pautola-Mol, maakuntajohtaja, Niko Kyynäräinen, kaupunginjohtaja Lahden kaupunki; Tuomas Sorsa, liikenneministerin erityisavustaja sekä Antti Kalliomaa, edunvalvontajohtaja Päijät-Hämeen liitto

Teollisuuden kuljetukset ja sotilaallinen liikkuvuus valtatiellä 12  

Tilaisuudessa todettiin, että sujuvat liikenneyhteydet ja saavutettavuus vaikuttavat logistiikan toimivuuteen ja ovat siksi tärkeitä tekijöitä elinkeinoelämälle. Vt 12 parantaminen vahvistaa elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia ja luo kasvun edellytyksiä. Tieyhteyden varrella on jo nyt paljon teollisuutta ja Lahden Pippon alueelle suunnitellaan merkittäviä uusia teollisia investointeja, joille valtatien 12 kehittyminen on tärkeää.  

Valtatien kehittämisessä on huomioitava vastuullinen liikenne. Halton Oy:n edustaja Kaisa Säde muistutti, että yritysten on otettava huomioon EU-maiden asettamat vaatimukset teollisuuden kuljetuksille.  

Valtatie 12 on myös yksi maan tärkeimmistä sotilaallisista liikkuvuuden reiteistä, joka yhdistää seitsemän tärkeää joukko-osastoa ja turvaa Suomen erityistehtävää toimia Pohjolan linnakkeena. 

Mankala–Tillola-välin rahoittamiseksi käännetään kaikki kivet 

Päijäthämäläiset korostavat valtatien 12 valtakunnallista merkitystä niin elinkeinoelämän, turvallisuuden kuin huoltovarmuudenkin näkökulmasta. Siksi hallituksen tulisi tehdä 86,5 miljoonan euron investointipäätös tämän kevään kehysriihessä akuuteimman Mankala–Tillola-yhteysvälin parantamisesta. 

Ministeri Lulu Ranteen erityisavustaja Tuomas Sorsa toi terveiset ministeriltä. Valtion taloudellinen tilanne asettaa paineita kaikille hallinnon aloille, myös tiehankkeiden toteuttamiseen. Hallituksen investointiohjelma on 4 miljardia euroa, josta liikennehankkeisiin allokoidaan 3 miljardia euroa. Kuluvana vuonna panostetaan olemassa olevien teiden korjaamiseen, korjausvelan hoitamiseen on varattu 250 miljoonaa euroa.  

Iitissä pohdittiin myös rahoitusvaihtoehtoja.  Kaikki kansalliset, EU:n ja Naton rahoitusvaihtoehdot on tarkasteltava huolella. Keväällä tulee voimaan EU:n uusi TEN-T asetus, jossa koko valtatie 12 on osa Euroopan laajuista kantaverkkoa. Se avaa myös uusia EU:n rahoitusmahdollisuuksia. 

Valtatie 12 – tuleva Eurooppatie 16? 

Päijät-Hämeen liitto ja Lahden kaupunki ovat mukana yhteishankkeessa, jossa syksyllä 2023 Liikenne- ja viestintäministeriölle esitettiin, että valtatien 12 luokitusta muutettaisiin, jolloin se olisi jatkossa Eurooppatie 16.  

E-tieluokitus nostaa valtatien 12 painoarvoa ja saattaa vaikuttaa myös investointien etenemiseen valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnittelussa. 

Iitissä 30.1.2024 pidetyn tilaisuuden järjestivät Päijät-Hämeen liitto, Iitin kunta, Lahden kaupunki, Päijät-Hämeen kauppakamari, Päijät-Hämeen yrittäjät ja Lahden Teollisuusseura.  

Artikkelin pääkuva: Liikenneturva

Lue lisää: Valtatie 12 Suomen tärkeimpiä poikittaisyhteyksiä (pdf)

Lisätietoja: 

Niina Pautola-Mol, maakuntajohtaja, niina.pautola-mol@paijat-hame.fi 

Antti Kalliomaa, edunvalvontajohtaja, antti.kalliomaa@paijat-hame.fi